สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้143
mod_vvisit_counterเมื่อวาน242
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1968
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2916
mod_vvisit_counterเดือนนี้10910
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7564
mod_vvisit_counterทั้งหมด516389

มีผู้ใช้งาน: 8 บุคคลทั่วไป, 1 bots ออนไลน์
IP ของคุณ: 10.155.55.2
 , 
Today: มิ.ย. 29, 2017


โปรโมชันส่งเสริมการสอน : กระเป๋าใส่เทคนิคการสอน PDF พิมพ์ อีเมล

นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี

ครู คศ. 1 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม ครูสควค.รุ่นที่ 12

ได้รับทุนนักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

“เมื่อการตลาดใช้กลยุทธ์ขนโปรโมชันมาส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภค ก็ถึงเวลาที่ครูไทยต้องขนกลยุทธ์และเทคนิคการสอนมาส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความสนใจ และแรงจูงใจในการเรียนรู้เช่นกัน จะดีแค่ไหนถ้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในวันนี้ มอบสิทธิพิเศษในพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และสร้างความพร้อมด้านการเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ”


........ ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจเป้าหมายของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และพลเมืองประชาคมอาเซียน  เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ  (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) คือ การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอในการดำรงชีวิตจริง (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. 2551 : 2) แม้ว่านักเรียนทุกคนจะไม่ได้ประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์แต่ทุกคนต้องใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นกระบวนการที่มากกว่าการสอนเฉพาะเนื้อหาความรู้เท่านั้น ตามติดมาด้วยเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 คือการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในยุคแห่งความรู้อย่างแท้จริง นอกเหนือจากสาระวิชาหลัก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนทักษะด้านวิธีการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านการสื่อสาร ความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีรวมถึงทักษะชีวิตที่ประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและผู้ประกอบการ ความรู้ด้านพลเมืองดี สุขภาพและสิ่งแวดล้อม  บทบาทหน้าที่ของครูที่ต้องเปลี่ยนจากผู้สอนมาเป็นโค้ชโดยยึดหลักการวิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ตามแนวคิด “สอนน้อย เรียนรู้ให้มาก”  และ “เรียนให้สนุก สร้างทักษะ” (วิจารณ์ พานิช.  2555)    และเป้าหมายของการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือ ความรู้และความเข้าใจในสาระและรายละเอียดกฎบัตรอาเซียนทักษะทางภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาทางการของอาเซียนทักษะการทำงาน ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทักษะทางเศรษฐศาสตร์และการค้า  (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2553 : 53-60)

........ จากเป้าหมายของประเด็นทั้ง 3 ในฐานะครูผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ต้องมีเข้าใจการออกแบบการเรียนรู้  โดยปกติครูจะจัดการเรียนรู้ตามความรับรู้และประสบการณ์เดิมผู้เรียนส่วนใหญ่จึงเรียนรู้ผ่านการรับรู้ของครูผู้สอนในรูปแบบเดิมๆ ดังนั้นกุญแจสำคัญของการพัฒนาให้ผู้เรียนจึงขึ้นอยู่กับความสามารถและศักยภาพของผู้สอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน บทความนี้พยายามที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนเพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มการรับรู้และหาวิธีการในการนำไปใช้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของตนเอง

 

ห้องเรียนวิชาเคมี

........ โรงเรียน High Tech Middle School ในซานดิเเอโก บูรณาการวิชาเคมี เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างเครือข่ายและทักษะการใช้เทคโนโลยี  โดยให้ผู้เรียนแสดงอัตลักษณ์ของตนเปรียบเทียบกับธาตุต่างๆในตารางธาตุครูขอให้นักเรียนแจกแจงลักษณะของตนเองระบุคุณลักณลักษณ์ของธาตุต่างๆแล้วเลือกธาตุที่มีคุณลักษณะตรงกับนิสัยของตนเองมากที่สุด จากนั้นจัดทำหน้าเฟซบุ๊คเพื่อแสดงคุณลักษณะของนักเรียนแต่ละคนคุณลักษณะตรงกับนิสัยของตนเองมากที่สุด (Bellance and Brandt 2554 : 382-383)

ตัวอย่างเช่น ฉันเหมือนกับไฮโดรเจน
เข้ากับคนอื่นได้ดี : ฉันเป็นคนง่ายๆและมองว่าตัวเองมีนิสัยชอบคล้อยตามผู้อื่น เช่นเดียวกับธาตุไฮโดรเจน ฉันชอบอยู่ใกล้ๆคนอื่นๆชอบสังสรรค์กับเพื่อนเมื่อมีโอกาส
จุดเดือดต่ำ (-252.87 C) : ปกติฉันเป็นคนใจเย็นและควบคุมตัวเองได้ ใจเย็นและเป็นห่วงคนอื่น  เยือกเย็นเหมือนไฮโดรเจน

 

ห้องเรียนวิชาชีววิทยา

....... จากแนวคิดการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ ศตรววษที่ 21 เสนอให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้วยภาพ (Bellance and Brandt. 371-375) เป็นแนวคิดให้ผู้เรียนสื่อสารความคิดของตนเองเพื่อนำเสนอข้อมูลและเพื่อเล่าเรื่อง โดยหลักความแตกต่าง องค์ประกอบของภาพ การปรากฏซ้ำและการจัดตำแหน่ง ห้องเรียนชีววิทยาของผู้เขียนเอง ได้นำมาใช้ในการสอนเรื่องฮอร์โมนในขั้นแรกครูให้อิสระผู้เรียนในการนำเสนอภาพเพื่อสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ จากนั้นจึงร่วมกันวิเคราะห์ว่าภาพของใครสามารถสื่อสารได้ง่าย ดังตัวอย่าง

1 2

 

........ภาพข้างบนคือการสรุปต่อมฮอร์โมนของผู้เรียน เมื่อสอบถามเพื่อนๆว่าภาพไหน ดูเข้าใจง่ายกว่ากัน พบว่าเป็นภาพที่ 2 ความแตกต่างของภาพคือ ภาพที่ 1 ใช้หมายเลขบอกตำแหน่งจากนั้นบอกชื่อของแต่ละหมายเลขและอธิบายฮอร์โมนด้านล่าง ในขณะที่ภาพที่ 2 ใช้เส้นลากไปยังชื่อของต่อมฮอร์โมน อธิบายและบอกชื่อฮอร์โมนต่อจากต่อมฮอร์โมน(เป็นความใกล้ชิดและลดการทำงานของสายตาในขณะที่จากภาพที่ 1 ที่ต้องมองชื่อต่อมฮอร์โมนด้านบนและลากสายตามาอ่านคำอธิบายด้านล่างใน) อีกทั้งเมื่อพบว่าต่อมฮอร์โมนนั้นผลิตฮอร์โมนจำนวนมาก ผู้เรียนได้เรียงตัวอักษรเป็นการจัดข้อมูลให้ง่ายต่อการจำ เช่น ต่อม Pituitary ประกบด้วยฮอร์โมน GoLF/P/TEAM (อ่านว่ากอล์ฟพีทีม) จากนั้นอธิบายต่อย่อขอแต่ละตัว Go=Gorwth hormone, L = LH เป็นต้น ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมต่อและง่ายต่อการอธิบาย (ในการปฏิบัติจริงใช้กระดาษขนาดใหญ่ จึงเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าตัวอย่าง) จากนั้นนำเสนอหลักการการนำเสนอด้วยภาพ ยกตัวอย่างการออกแบบแผ่นพับ การออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาและปรับปรุง
ผลงานของตัวเอง

........ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร การสร้างความเข้าใจรูปแบบการนำเสนอข้อมูล จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เตรียมผู้เรียนให้มีทักษะการนำเสนอข้อมูลที่ง่ายต่อการสื่อสารและมีประสิทธิภาพ

 

เทคนิคการจัดกระทำข้อมูล

........ในรายวิชาชีววิทยาซึ่งถือว่ามีข้อมูลและเนื้อหาจำนวนมาก การสอนเทคนิคการจัดกระทำ ข้อมูลเพื่อให้สามารถเรียกลับ (recall) ในเวลาอันเดียวรวดเร็ว โดยการใส่รหัส (encoding) (Joyce and Weil.  2011 :  198-211) เช่น การที่เราจำนึกถึงอักษรกลางเรามักจะนึกถึง ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง จากเรื่องฮอร์โมนข้างต้น สามารถใส่รหัสได้ว่า ฮอร์โมน ไม่ว่าพี่เหนือผิวขาวหรือน้องใต้ตัวโตผิวดำก็ขำ สาวร่างเล็กกินพาราและอาหาร ที่ร้านขนมหวานเบตากับหนุ่มไทใส่หมวกรูปไต มีไข่และอัณฑะ การถอดรหัส (decoding) คือ พี่เหนือผิวขาว​หมายถึงต่อมเหนือสมองหรือต่อมไพเนียลควบคุมการหลั่ง เม็ดสีในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ น้องใต้ตัวโตผิวดำ ต่อมใต้สมอง หรือPituitary ควบคุมการเจริญเติบโต เซลล์สร้างเม็ดสี สารสื่อความสุข สาวเล็ก ลำไส้เล็ก พารา ต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ อาหาร กระเพาะอาหารขนมหวานเบตา เบตาเซลล์ในตับอ่อน ควบคุมน้ำตาล หนุ่มไท ไทมัส หมวกรูปไต ต่อมหมวกไต มีไข่และอัณฑะ รังไข่และอัณทะ ซึ่งพบว่า ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ช่างสังเกต มีทักษะในการจัดกระทำและนำเสนอข้อมูล ถือเป็นการสอนวิธีการเรียนรู้ (How to learn) ให้กับผู้เรียนอีกด้วย

........ทั้งสองเทคนิคครูผู้สอนต้องวิเคราะห์แล้วว่าไม่สามารถจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหรือทดลองได้ จึงควรใช้เทคนิคนี้หรือใช้ควบคู่กับการสอนแบบสืบเสาะ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นธรรมของวิชาชีววิทยาในการสร้างความรู้จากการสังเกต การทดลอง ความเชื่อมโยงของระบบการทำงานมากกว่าเน้นการท่องจำ

 

ห้องเรียนวิชาวิชาฟิสิกส์

........รายงานโทรทัศน์ครูถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้คุณครูได้เห็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีเทคนิคการสอนที่น่าสนใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น วิชาฟิสิกส์ที่เป็นยาขมสำหรับนักเรียนหลายคน  ตัวอย่างการสอน ตอนสอนวิทย์ให้ได้ผลในห้องเรียน - How Science Works : In The Classroom ใช้เทคนิคการนำตัวอย่างจริงที่พบเห็นได้ในปัจจุบันแล้วนำมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาดังนี้เสนอการเล่นสกีจากนั้นผู้สอนให้อุปกรณ์กับนักเรียนคือไม้กระดาน  ยาว(แทนลานสกี) ไม้กระดานขนาดเล็ก(แทนสกี) และก้อนเหล็ก(ผู้เล่นสกี) จากนั้นให้สารประเภทต่างๆที่สามารถทำเป็นสารหล่อเลื่อนได้ ผู้เรียนจะได้ทดลองและหาวิธีการการพัฒนาอุปกรณ์เล่นสกีที่สามารถหล่อลื่นได้เอง ในหนังสือทางลัดสู่อัจฉริยะ (สม สุจีรา.  2552  :  100-103)  นำเสนอเทคนิคการเรียนของฟิสิกส์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยจินตนาการเป็นภาพสูงมากและต้องเริ่มต้นเรียนด้วยสมองซึกขวา คือสมองส่วนภาพก่อน แล้วค่อยโยงมาที่สมองคำนวณซีกซ้าย การคำนวณวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมใช้เพียงคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนอะไร ดังนั้นคนที่อ่อนคณิตศาสตร์ก็สามารถเก่งฟิสิกส์ได้ ในวิชาคณิตศาสตร์ ถ้ารู้สูตร F = ma จะแทนค่าและหาคำตอบได้ แต่สำหรับวิชาฟิสิกส์ต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์และที่มาของสูตรด้วย นักเรียนทุกคนที่ดูสูตรเดียวกันจะเห็นไม่เท่ากัน เพระาการดูหรือการท่องเป็นการใช้สมองซีกซ้ายแต่การเห็นและการจินตนาการเป็นการใช้สมองซีกขวา  ในวิชาฟิสิกส์ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้เหมือนที่ไอสไตน์นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่กล่าวไว้ไม่ผิดเพี้ยน

........ดังนั้นครูต้องใช้เทคนิคการนำเสนอภาพจริงหรือพาไปดูสถานที่จริง ปรากฏการณ์จริง วัสดุอุปกรณ์จริง กระบวนการจริง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจปรากฎการณ์ต่างๆและสามารถจินตนาการได้ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Authentic learning ที่มีหลักการว่าการเรียนรู้ในสภาพจริงเป็นการเรียนรู้ในมิติที่ลึกและกว้างขวางช่วยให้ศิษย์เกิด “การเรียนรู้ที่แท้” (วิจารณ์ พานิช. 5) นอกจากจะช่วยส่งเสริมทักษะการสืบเสาะแล้ว ยังฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การคิดประดิษฐ์ (inventive thinking) อีกด้วย

........เทคนิคการสอนเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่สำคัญในกระเป๋าที่คุณครูต้องถือเข้าเรียนที่จะช่วยเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในทุกรายวิชาเทคนิคที่นี้สามารถทำได้เลยทันทีเลยค่ะ คือเทคนิคการบูรณาการนั่นเอง การบูรณาการภาษาอังกฤษเข้าไปในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ผู้สอนจึงควรสอนศัพท์เฉพาะ (technical term) เมื่อผู้เรียนคุ้นชิน ก็สามารถใช้ทับศัพท์ได้เลย อีกวิธีหนึ่งคือการสอนโดยรากศัพท์ ขอยกตัวอย่างการสอนวิชาชีววิทยา ที่ผู้สอนจะสอดแทรกรากศัพท์ให้ผู้เรียนเสมอ พบว่าผู้เรียนพยายามเชื่อมโยงคำศัพท์ที่ได้ยินกับคำใหม่ๆ (กมลรัตน์ ฉิมพาลี. เว็บไซต์) ดังบทสนทนาด้านล่าง

ครู : gametangium คืออัปสปอร์สร้างเซลล์สืบพันธุ์ในพืชชั้นต่ำ archaegonium สร้าง 
สปอร์เพศเมีย  คำว่า archae มาจากรากศัพท์ที่หมายถึงแรกเริ่ม แม้แต่พืชก็ยังเชื่อว่า
เพศหญิงจึงเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่ง (ไม่ได้เน้นสตรีนิยมนะค่ะ แต่เป็นอรรถรสในการสอน)

นักเรียน : ผมก็ว่าอยู่ครับ เพราะแบคทีเรีย archaeabacteria ก็เป็นพวกเริ่มต้น ที่สำคัญมัน
ทนกรดสูง อุณภูมิสูงดีมาก ถึงว่าผู้หญิงถึงอดทน และ ผมคิดว่า antheridium ที่สร้าง   
สปอร์เพศผู้ ต้องมาจากคำว่า authority ที่แปลว่าอำนาจแน่ๆผู้ชายเลยมีอำนาจและผู้หญิง
เลยต้องอดทน ใช่ไหมครับ

........ถึงแม้ว่า antheridium จะไม่ได้มีรากศัพท์มาจาก anthority แต่ผู้เรียนก็แสดงให้เห็นถึงความคิดเชื่อมโยงคำศัพท์ที่ได้ยิน ไม่กลัวเมื่อต้องเจอภาษาอังกฤษ สามารถหยอกล้อสนุกสนานกับภาษาได้เป็นอย่างดี ภาษาเป็นเรื่องของทักษะ การรอให้นักเรียนเรียนในคาบใดคาบหนึ่งไม่เพียงพอที่จะเสริมสร้างทักษะนี้ให้เข้มแข็งได้ แต่ถ้าทุกกลุ่มสาระร่วมมือกัน ช่วยกันบูรณาการสอดแทรก เข้าไปในทุกชั้นเรียนจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

........“แทบไม่มีข้อสงสัยเลยว่า การสอน นี่เองที่ทำให้คนเป็นคน” (Yasukochi. 2554 : 1) เป็นอารัมบทของเท็ตสึยะในหนังสือสอนเก่งสอนดี ครูผู้หลงไหลการสอนมากกว่า 20 ปี และมีผลงานเขียนตำราเรียนมากกว่า 60 รายการ พยายามกระตุ้นพลังแห่งการสอนในตัวครูทุกคน ให้เชื่อมั่นว่าการสอนเป็นงานที่มีคุณค่าต่อการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ผู้เขียนเชื่อว่า นักกีฬาเหรียญทองระดับโลกไม่จำเป็นต้องมีโค้ชหรือผู้ฝึกซ้อมที่เก่งที่สุดในโลก แต่ขอให้โค้ชหรือผู้ฝึกซ้อมนั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ พยายามพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีจิตใจที่พร้อมจะถ่ายทอด เพื่อสร้างมวลประสบการณ์ที่ดีให้ผู้อื่น ในฐานที่เราเป็นโค้ช ก็ถึงเวลาที่เราต้องหาวิธีการ เทคนิค มาส่งเสริมการสอน ไม่มีวิธีการหนึ่งการใดที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเรียนรู้ เราจึงต้องพยายามเรียนรู้และคัดสรรค์เทคนิคการเรียนรู้ต่างๆอยากหลากหลาย ขอโปรโมชันการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมในทุกด้านเพื่อให้นักเรียนของเราได้เหรียญทองในการดำเนินชีวิต นั่นคือ ความสามารถในการดำรงอยู่ในยุคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างมีศักยภาพและความปกติสุขนั่นเอง

 

บรรณานุกรม

กมลรัตน์ ฉิมพาลี. “เตรียมพร้อมไทยให้พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” จากเว็บไซต์
........http://www.krusmart.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1

โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2551)   
........ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ :  PISA และ TIMSS. กรุงเทพฯ  :
........อรุณการพิมพ์.

รายการโทรทัศน์ครู
........ตอน 1 - Professional Knowledge : Physics 1
........(http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=2617)
........ตอนสอนวิทย์ให้ได้ผลในห้องเรียน - How Science Works : In The Classroom
........(http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=2620)

วิจารณ์ พานิช. (2555).  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์.  กรุงเทพ ฯ  :  ตถาตา พับลิเคชัน.

สม สุจีรา.  (2552) หนังสือทางลัดสู่อัจฉริยะ.  พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ  :  อมรินทร์ How to.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (2553). การบรรยายทางวิชาการ เพื่อสร้าง
........ความตระหนักเรื่อง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. กรุงเทพฯ  :   พิมพ์ดีการพิมพ์.

Bellanca, J. and R. Brandt. (2554).  21st Century Skill: Rethnking How Student Learn.
........แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองและอธิป จิตตฤกษ์. กรุงเทพฯ :  โอเพ่นเวิลด์ส.

Joyce, B. and M.  Weil. (2011).  Models of Teaching.    New Jersey  : 
........Prentice-Hall, USA.

Yasukochi, T., (2554).  สอนเก่ง สอนเป็น แปลโดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง.  กรุงเทพฯ : 
........สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Share

 

สมัครสมาชิกสมาคม

ป้ายโฆษณา

Facebook

ลิงค์ภายนอก

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา